تبلیغات
endlesslove - تنهایی

تنهایی


ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ….

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ

ﺩﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ
...
[ چهارشنبه 27 فروردین 1393 ] [ 10:02 ب.ظ ] [ mohammad ]